ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงินและพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำ

"Living among nature" VTR UP 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา

Live and Learn in a Natural and Healthy Environment University of Phayao :: V.2

UP ENG Presentation 2016

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 งานธุรการ ต่อ 1614,งานวิชาการ ต่อ 1619
law.up@up.ac.th