ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
ตำแหน่งคณบดี
คณะนิติศาสตร์


ข่าวประกาศ :
ติดต่อเรา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law University of Phayao
โทรศัพท์ 0-5446-6666 ต่อ 1350
โทรสาร 0-5446-6719