ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม

10 พฤศจิกายน 2559
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค
16 กันยายน 2559
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 กันยายน 2559
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Professor. IKEMOTO Yukio, Mr.Taka Hito Suzuki จาก University of Tokyo, Dr. Sari Kayoko Ishii จาก Rikkyo University