อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา


     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับโครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 5 Jan 2022 16:09

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th