อ่านข่าวเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค"


     

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ "กลยุทธ์กล่องสุ่ม กับการคุ้มครองผู้บริโภค" ผ่านระบบออนไลน์ zoom และไลฟ์สดผ่านเพจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ดังนี้
1.นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
2.นายภัทรกร ทีปบุญรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.)
3.นายบัญชา อินทรวิเศษ หัวหน้าฝ่ายการพนัน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
4.อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5.นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร
เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถโหลดเกียรติบัตรได้ที่
https://datastudio.google.com/u/2/reporting/c1802d5c-ce8f-456f-b0bb-bcb42a541b73/page/5KOhC
วิธีดาวน์โหลด
https://www.youtube.com/watch?v=_XgO6qAKiT8ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 30 Dec 2021 11:42

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th