อ่านข่าวเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562


     
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
รายการ
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 download
รายงานการประชุมสามัญประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 downloadที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 21 Sep 2020 12:05

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup