อ่านข่าวเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562


       
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562  Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562  Download
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562    Download
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562  Downloadที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 18 Sep 2020 10:30

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup