อ่านข่าวเพิ่มเติม

ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร โครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม"


     
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร
โครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม" ใน กิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
 กิจกรรมที่ 3.4 เวทีคืนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด
ซึ่งจัดโดย เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา  
 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 26 Sep 2019 16:25

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th