อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย


     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมายนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์และนิสิต คณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายเชิงคลินิก ให้แก่ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศพอส.)ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในโครงการ"เผยแพร่กฎหมายเพื่อชุมชน" เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2562
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chutnarong.ch วันที่: 11 Mar 2019 11:55

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th