อ่านข่าวเพิ่มเติม

พิธีมอบทุนหนังสือวิญญูชน ประจำปีการศึกษา 2561


     


พิธีมอบทุนหนังสือวิญญูชน ประจำปีการศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องศาลจำลองคณะนิติศาสตร์โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
เป็นผู้มอบทุนให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ชั้นปีละ 5ทุน

#ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชน ที่มอบทุนหนังสือให้นิสิตคณะนิติศาสตร์
#ขอขอบคุณอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ที่มอบทุนหนังสือให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 5 Sep 2018 14:55

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th