อ่านข่าวเพิ่มเติม

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ปี 61


     

 คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 โรงเรียน 91 ทีม ซึ่งมาร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง UB004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 
ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ ห้อง UB004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


>>>>ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ทีมที่ 1
ได้แก่
นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์
นายตะวัน ทวีจันทร์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา ทีมที่ 1
ได้แก่
นายพาณิภัค ปริวันตา
นางสาวอทิตยา กระสินธุ์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 1
ได้แก่
นายสันติพันธ์ พูลล้น
นางสาวชาลิสา ดลจิตต์

รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่ ทีมที่ 2
ได้แก่
นางสาวภัณฑิรา หมื่นอาษา
นางสาวศุจินทรา จักร์เงิน

>>>> ถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ถ้วยรางวัลอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
รางวัลชนะเลิศ 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 1
ได้แก่
นายสันติพันธ์ พูลล้น
นางสาวชาลิสา ดลจิตต์

โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จ.นครราชสีมา ทีมที่ 1
ได้แก่
นายพาณิภัค ปริวันตา
นางสาวอทิตยา กระสินธุ์ศรี

โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ทีมที่ 1
ได้แก่
นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์
นายตะวัน ทวีจันทร์

โล่รางวัลอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
รางวัลรางวัลชมเชย 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย ทีมที่ 2
ได้แก่
นางสาวภิญญพัฒน์ ชวนพุทธินันธ์
นางสาวพิมพิศา ธิชากรณ์


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 5 Sep 2018 14:56

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th