อ่านข่าวเพิ่มเติม

รับการประเมินการประกันคุณภาพ CUPT-QA ประจำปีการศึกษา 2560


     

คณะนิติศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพ CUPT-QA ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ โดย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chutnarong.ch วันที่: 31 Aug 2018 10:53

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th