อ่านข่าวเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเดินเข้าม. มหาวิทยาลัยพะเยา


     
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chutnarong.ch วันที่: 27 Aug 2018 09:42

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th