อ่านข่าวเพิ่มเติม

โครงการสานสัมพันธ์นิสิตกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง


     


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต ,คณาจารย์ และบุคลากรคณะ จัดโครงการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่  
9 -11 ก.ค.61 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะที่ดีสำหรับการทำกิจกรรมที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 13 Jul 2018 15:49

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th