อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ University of Hong Kong


     

 


วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
Professor Michel Hor คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ Dr. Richard Wu อาจารย์คณะนิติศาสตร์
University of Hong Kong ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 18 ของโลกโดย Times Higher Educationเพื่อนำมาเป็น
แนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ต่อไป

          นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมคลินิกกฎหมายของ
University of Hong Kong และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mr. Edmond KF Lam เพื่อนำมาพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกของคณะฯ ต่อไป


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chutnarong.ch วันที่: 3 Jul 2018 10:25

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th