อ่านข่าวเพิ่มเติม

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์


     


วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 บุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายในได้มาประเมินและทำการสอบทาน

เอกสารประกอบการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะนิติศาสตร์
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 25 Jun 2018 16:56

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th