อ่านข่าวเพิ่มเติม

รีบสมัครด่วน ! สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


     

   
                   รีบสมัครด่วน !  สำหรับผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    เป็นหลักสูตรที่เนติบัณฑิตยสภา, สภาทนายความรับรองหลักสูตรแล้ว รับสมัครทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร (สนับสนุนทุนการศึกษา 50%
    ตามโครงการความร่วมมือ) และรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานหรือเรียนจบ ป.ตรีสาขาอื่นมาแล้ว เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์
    3 ปี เทียบโอนประสบการณ์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีผู้สอนมากกว่า 40 คนมากที่สุดในภาคเหนือ
    ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เต็มประสิทธิภาพ
    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง
28 มิถุนายน 2561  สมัครและดูรายละเอียดใน www.admission.up.ac.th หรือติดต่อ 089-2236575
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 25 Jun 2018 16:57

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th