อ่านข่าวเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา


     

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล , อาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ , อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัด ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจะนำมาดำเนินการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ต่อไป
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: chutnarong.ch วันที่: 20 Jun 2018 15:24

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th