หน่วยบริการการศึกษา

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 งานธุรการ ต่อ 1614,งานวิชาการ ต่อ 1619
law.up@up.ac.th